Design of the 20th century

Charlotte Fiell
Peter Fiell
Vydavateľstvo
Taschen, 2001

Kniha je akousi „bibliou“ dizajnu 20. storočia. Sleduje dynamický vývoj v tejto oblasti od čias secesie až po minimalizmus, vrátane zásadných zmien v estetike každodenného života. Autori sa zameriavajú na všetky segmenty – od nábytku až po grafický dizajn, ako aj trendy a materiály – od organických ku geometrickým, od dekorativizmu po pop-art a high-tech. Sledujú veľké dizajnérske osobnosti, napríklad Harryho Bertoiu, umelcov hnutia De Stijl, Dietera Ramsa, Philippa Starcka, Charles a Ray Eamesovcov a ďalších. V abecednom registri sa objavujú aj významné dizajnérske školy a štúdiá.