Design Discourse – history, theory, criticism

Victor Margolin
Vydavateľstvo
The University of Chicago Press, 1989

Aj keď dizajn vplýva na každý objekt v hmotnom svete a dáva formu aj nehmotným procesom, len nedávno sa samotný dizajn stal centrom intelektuálnej diskusie. Prispievatelia sa rôznymi spôsobmi opierajú o prehodnotenie dizajnu vzhľadom na jeho kultúrny význam a jeho silné postavenie v dnešnej spoločnosti.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Maurizio Vitta
Andrea Branzi
Maurizio Morgantini
Francois Burkhardt
Gert Selle
Marco Diani
Abraham A. Moles
Richard Buchanan
Dieter Rams
Richard Porch
Robin Kinross
Ellen Lupton
Frances C. Butler
Jack H. Williamson
Hanno H.J. Ehses
Clive Ashwin
Clive Dilnot
Cheryl Buckley