Design and Visual Culture from the Bauhaus to Contemporary Arts – optical deconstruction

Edit Tóth
Vydavateľstvo
Routledge, 2020

Dizajn a vizuálna kultúra od Bauhausu po súčasné umenie: optické dekonštrukcie (pokrok v umení a vizuálnych štúdiách)