Design and the Creation of Value

John Heskett
Clive Dilnot
Susan Boztepe
Vydavateľstvo
Bloomsbury, 2017

Autor ukazuje, aká môže byť úloha dizajnu pri inovácii a tvorbe hodnoty, ktorá vytvára hodnotu pre organizácie a produkty, pevne zakotvené v ekonomickej teórii. Vďaka príkladom z podnikov, ktoré úspešne reagovali na hodnotu dizajnu v ich praxi, ako aj iní, ktorí zlyhali kvôli svojej neschopnosti porozumieť vytváraniu hodnôt, Heskett podrobne skúma vzťah medzi výrobcami, trhmi, výrobkami a spotrebiteľmi a kriticky sa vyjadruje ku konvenčnému ekonomickému mysleniu a ponúka nový model ekonomického dizajnového myslenia pri tvorbe hodnôt.