Dejiny umenia

José Pijoan
Vydavateľstvo
Tatran, 1985

Siedmy zväzok približuje čitateľovi európske umenie 17. a začiatku 18. storočia, ktoré svoju osobitosť vyjadrilo v barokovom slohu.