Decades of Hats – 1900s to the 1970s

Sue Nightingale
Vydavateľstvo
Schiffer, 2013

Ukážky klobúkov z roku 1900 až 1970. Názorné príklady z dobových časopisov.