Critical Design in Context – history, theory, and practices

Matt Malpass
Vydavateľstvo
Bloomsbury visual arts, 2019

Kritický dizajn sa stáva čoraz vplyvnejším odborom, ktorý dokáže spoluformovať prax v mnohých dôležitých oblastiach spoločnosti. Kniha Matta Malpassa je prvou publikáciou, ktorá predstavuje kritický dizajn z viacerých pohľadov: z oblasti histórie disciplíny, kľúčových procesov kritického dizajnu, z hľadiska jeho teórie a podstaty metodologických prístupov. Prostredníctvom príkladov zo súčasnosti vysvetľuje, ako kritický dizajn môže fungovať. Kritický dizajn mení zaužívané chápanie základných úloh dizajnu, ktoré sa obmedzujú iba na úlohu navrhovania nových produktov. Namiesto toho sa zameriava na prax, ktorá si kladie otázky, podporuje kreatívne myslenie s postupným uvedomovaním si všetkých súvislostí a pracuje s experimentom. Matt Malpass ponúka čitateľom návod, ako vstupovať do praxe zameranej na kritický dizajn a uvádza príklady, ako radikálne neortodoxná dizajnérska prax môže poskytovať riešenia v čase úsporných opatrení a ekologickej krízy. Matt Malpass je docentom na magisterskom stupni štúdia priemyselného dizajnu a výskumný pracovník so zameraním na oblasť kritického dizajnu na Central Saint Martin´s College University of Arts v Londýne.