Conversations with Architects – in the age of celebrity

Vladimir Belogolovsky
Charles Linn
Vydavateľstvo
Dom, 2015

Takmer šesťsto stranová publikácia predstavuje prehľad a rozhovory s tridsiatimi súčastnými architektami (napr. David Adjaye, Elizabeth Diller, Zaha Hadid, Daniel Libeskind,Giancarlo Mazzanti, Kevin Roche, Robert Stern, Sergey Kuznetsov, Richard Meier a.i.) ktoré autor vykonával v rámci svojich dlhodobých, medzinárodných aktivít ako kurátor a autor.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Zaha Hadid
Peter Eisenman