Competing for all public space Kollárovo square – october 15, 2012- january 17, 2013

Pierre Gelder
Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2013

Súťaž sa konala 15. októbra 2012-17. januára 2013 a bola organizovaná v rámci medzinárodného projektu IDeALL (Integrácia dizajnu pre všetkých, Spoločné aktivity pre netechnologické inovatívne iniciatívy zamerané na užívateľa). Predmetom súťaže bolo riešenie verejného priestoru Kollárovo námestie v Bratislave a bola určená pre študentov architektúry a dizajnu dvoch bratislavských vysokých škôl (FA STU a VŠVU).

Viac o dizajnéroch v publikácii
Lenka Czéreová
Veronika Kořínková
Lukáš Škulec
Ondrej Kövér