Co je to – design a výzkum – design and research

Filip Dědic
Eva Slunečková
Tereza Fendrychová
Michaela Freeman
Marie Macháčková
Hana Staňková
Vydavateľstvo
Czechdesign.cz, 2016

Editori Filip Dedič a Eva Slunéčková v zborníku Co je to? Design a výzkum skúmajú vzťahy medzi výskumom a dizajnom, a to formou rozhovorov s medzinárodnými odborníkmi. V úvode zborníku Cyril Říha predstavuje české prostredie, kde prepojenie dizajnu a výskumu zatiaľ nie je príliš silné. Podľa neho je česká spoločnosť ešte stále pozadu vo vnímaní inovačného a spoločenského potenciálu dizajnu, ktorý môže významne ovplyvňovať svet okolo nás. Sú to totiž práve dizajnéri, ktorí dokážu významne prispieť k riešeniu základných otázok, ktorým v blízkej budúcnosti budeme čeliť, ako sú bývanie a ďalšie potreby stále väčšieho počtu ľudí, ktorí žijú sami a starnú. Zaujímavú problematiku predstavuje Maarten Gielen z bruselského Rotor Desconstruction, ktorý sa zaoberá recykláciou stavebných materiálov. Gielen vidí riešenie otázky recyklácie v stavebníctve nielen v práci architektov a stavbárov, ale aj zákonodarcov. Napríklad flámska regionálna samospráva už začala meniť príslušnú legislatívu tak, aby v budúcnosti bolo možné stavebné odpady ďalej využívať.