Co je designér – věci, místa, sdělení

Norman Potter
Eva Císlerová
Robin Kinross
Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018

Knižka vplyvného anglického dizajnéra, prvýkrát publikovaná v roku 1969 pod názvom What is a designer: things, places, messages, odkazuje k základným otázkam a metódam výučby na umeleckých školách. Texty reagujú na ustanovený modernistický termín „dobrý dizajn“, ktorého neochvejnosť ako kritérium hodnotenia bola v priebehu 60. rokov v Európe i USA spochybňovaná. Neexistencia kritických textov vytvára bezprecedentnú situáciu, keď búrlivo sa rozvíjajúce odbory stoja vo formalistnom vzduchoprázdne, študenti sú ochudobnení o myšlienky a kontexty či už historické, alebo naprieč kultúrami.