Co Bauhaus dal – a co vzal – kritické úvahy o modernistickém pojetí designu a architektury

Jan Michl
Vydavateľstvo
Books & Pipes, 2020

Nakoľko sa Bauhaus stal prekážkou na ceste k väčšej príťažlivosti dizajnu i architektúry? – Je minulá architektúra a dizajn súčasťou minulosti – alebo prítomnosti? – Je dnes ornament anachronizmom? – Aká je úloha luxusu v dizajne? – Aký je rozdiel medzi skutočnými a umelými potrebami? – Je vkus stále aktuálny pojem? – Má pojem stylingu miesto v súčasnom dizajne? – O čo vlastne išlo v postmodernizme 70. až 90. rokov minulého storočia? – Prečo dizajn prispieva k spoločenskej rovnosti i nerovnosti zároveň? – Čo to je sémantika výrobkov? – Prečo má abstraktná modernistická estetika monopolné postavenie v súčasnom dizajnérskom a architektonickom školstve? – Prečo je nutné sa pozerať na štýlové idiómy minulosti ako na vynálezy bez dátumu spotreby? Na tieto a rad ďalších aktuálnych otázok sa pokúša odpovedať kniha Jána Michla, emeritného profesora histórie a teórie dizajnu Vysokej školy architektúry a dizajnu (AHO) v Osle v Nórsku. Autor ponúka nový a netradičný pohľad na teóriu a prax moderného dizajnu a architektúry a presadzuje návrat pojmu štýl do pedagogického procesu aj do kritických diskusií o dizajne a architektúre.