Človek, farba, priestor

Heinrich Frieling
Xaver Auer
Vydavateľstvo
Alfa, 1972

Kniha je praktickým návodom na cieľavedomú farebnú úpravu pracov. prostr., obchodov, škôl, jedální, nemocníc, kancelárií, bytov atď. Opisuje sa v nej psychol. pôsobenie farieb na človeka, kultúra práce, vzťah medzi svetlom a farbami a obsahuje mnohé konkrétne príkl. fareb. úpravy.