Cizí dům? – architektura českých Němců 1848-1891 – die Architektur der Deutschböhmen 1848-1891

Věra Laštovičková
Jindřich Vybíral
Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015

Kniha čitateľa zoznámi nielen s tvorbou česko-nemeckých architektov, ale priblíži aj charakter architektúry miest v niekdajšej nemeckej jazykovej oblasti. Jej hlavným cieľom je hľadať odpoveď na otázku, ako sa architektúra českých Nemcov podieľala na formovaní ich národného uvedomenia, a síce v nepokojnom období od revolúcie roku 1848 – nazývanej Jarom národov – až do otvorenia Jubilejnej zemskej výstavy roku 1891, na ktorej sa už prezentoval iba jeden z národov krajiny: Česi. Zatiaľ čo v päťdesiatych rokoch 19. storočia ešte nebolo dôležité, či projekt českého národného divadla vytvorí architekt nemeckej národnosti, koncom storočia tu proti sebe stoja dva znepriatelené tábory. Nakoľko si však boli česká a nemecká architektúra skutočne navzájom cudzie?