Čierne diery – priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska

Andrej Sarvaš
Martin Lipták
Miroslav Beňák
Daniela Olejníková
Vydavateľstvo
Čierne diery, 2018

Slovensko je krajinou zabudnutých priemyselných pamiatok. Cestujeme za nimi. Snažíme sa nadchnúť ľudí pre históriu starých tovární, baní a starých sídiel. Dokumentujeme miesta, ktoré už možno ďalšie generácie neuvidia. Sú ich desiatky a miznú nám pred očami. Hovoríme im čierne diery. Cesta nemá koniec. Kniha nemá záver. Niektoré zážitky sa do knihy nevošli, ale zostali zapísané v poznámkovom bloku. Možno do ďalšej knihy.