Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava – Historická budova Národního muzea Praha, od 28.10.2018 – Slovenské národné múzeum, Bratislavský hrad Bratislava, 27. apríl – 9. september 2018

Marek Junek
Branislav Panis
Michal Stehlík
Tomáš Kavka
Peter Barta
Vydavateľstvo
Národní muzeum, 2018

Na základe Memoranda o spolupráci medzi Národním muzeom v Prahe a Slovenským národným múzeom v Bratislave, podpísanom v septembri 2016, vznikol zaujímavý výstavný projekt k 100. výročiu založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov, mapujúci dejiny spoločného štátu, života jeho obyvateľov, vrátane osudových okamihov spoločných dejín. Výstava predstaví príbeh, ako sa spočiatku nereálny projekt samostatného Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov štátu. Ide o priblíženie dejín Československa s prihliadnutím na česko-slovenské vzťahy na pozadí niekoľkých tém, zachytávajúcich všetky aspekty života ľudí v priestore bývalého Československa.