České sklo

Sylva Petrová
Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018

Publikácia je 2. revidovaným, doplneným a rozšíreným vydaním z roku 2001, ktorého podstatná časť bola zničená pri povodniach a medzi odbornú i laickú verejnosť sa dostala iba sporadicky. Prioritne sa publikácia venuje vývoju výtvarných foriem časti českej sklárskej produkcie, ktorá býva nazývaná autorským sklom (sklenenou plastikou a tvorbou objektov) alebo tiež individuálnym dizajnom. Analyzuje špecifickú sklársku disciplínu, ktorá svojím skorým zrodom, šíri a umeleckými výsledkami predbehla vývoj vo svete o niekoľko rokov, a je preto stále vysoko aktuálna. Kniha dokumentuje a analyzuje zrod fenoménu českého autorského skla po roku 1945 v kontexte dobových súvislostí, ale tiež sumarizuje dôležité míľniky českého skla pred 2. svetovou vojnou, ktoré neskoršiu vývojovú etapu predznamenali. Ide o jedinú odbornú publikáciu svojho druhu, poňatú do značnej miery encyklopedicky, vybavenú preto i rozsiahlym dokumentačným materiálom.