Cena prof. Jindřicha Halabaly 2018 – kritický katalog výstavy

Jiří Tauber
Jaroslav Svoboda
Ludvika Kanická
Milan Šimek
Petr Brunecký
Boris Hála
Vydavateľstvo
Mendelova univerzita, 2018

Cena profesora Jindřicha Halabalu je každoročne udeľovaná študentom vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike alebo inej krajine EÚ za najlepšie semestrálne projekty v oblasti dizajnu nábytku a interiéru. Tento katalóg bol vydaný pri príležitosti štrnásteho ročníka študentskej súťaže , ktorá sa uskutočnila v termíne od 9. 11. do 25. 11. 2018. Jeho zmyslom bolo zachytiť najvýznamnejšie momenty a východiská, ktoré inicializovali vznik tejto súťaže a vývoj súťaže ako takej.