Byť či nebyť Green? – dizajn, kultúra, odpad a my

Miroslav Chovan
Marián Schwarz
Jiří Tauber
Vydavateľstvo
Technická univerzita, 2022

V monografii sú texty, ktoré slúžili ako podklady pre články, ktoré boli pôvodne uverejnené v časopise DESIGNUM, a sú použité so súhlasom vydavateľstva SCD Bratislava: „Green design (alebo niekoľko mýtov o ekodizajne), časť 1“, Designum 1/2017; „Green design (alebo niekoľko mýtov o ekodizajne), časť 2“, Designum 2/2017; „Logika v dizajne“, Designum 3/2017; „Design activism“, Designum 4/2017; „Kultúra odpadu“, Designum 1/2020.