Bulletin Moravské galerie v Brně č. 86

Jan Press
Rostislav Koryčánek
Vydavateľstvo
Moravská galerie, 2022

Články: 1. Blanka Přikrylová: Rozum a cit – soubor rondokubistického nábytku Josefa Gočára ze sbírek Moravské galerie v Brně v širších souvislostech. 2. Ivana Fialová: Libuše Niklová, světová designérka v reálnem socialismu. 3. Marta Sylvestrová: Krásne rychlé stroje – Automobilové plakáty v Jeskyni a ve sbírce grafického designu Moravské galerie. 4. Magdaléna Trčálková: Od sportovní a pracovní obuvi k designovému produktu. Vývoj modelu Prestige od roku 1984. 5. Rostislav Koryčánek: Nejkrásnější československý mikropočítač Consul 2717. 6. Alena Tobolková: Makartová barokní perla ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Josef Gočár