Bulletin Moravské galerie v Brně č. 78 – negativ – negative world_record_EGG 2018

Jiří Pátek
Jan Press
Vydavateľstvo
Moravská galerie, 2018

Články:1. Jiří Pátek: Archiv autorských negativů v muzeu jednadvacátého století. 2. Tomáš Pospěch: Ngativ. Přítomně nepřítomný. 3. Barbora Kundračíková: Fotografie v procesu / Problém negativu v estetice fotografie. 4. Robert Silverio: Spektrální citlivost negativu jako antropologický, umělcký a sociální problém. 5. Antonín Dufek: Jak udělat z negativu kresbu? Komentář k textu Léonarda Misonna „Nejzazší mez“. 6. Ondřej Přibyl: Paměť a tři příklady destrukce fotografického negativu. 7. Jan Hubička: Praktické zkušenosti z digitalizace archivu Šechtl a Voseček. 8. Rozhovor s Janem Mlčochem. 9. Rozhovor se Štěpánkou Bieleszovou.