Budoucnost designu – zborník – 30 českých a zahraničních odboríků se zamýšlí nad budoucností designu – the collection – 30 Czech and Foreign Experts Reflecting on the Future of Design

Kamila Matějková
Anežka Adamíková
Iveta Huvarová
Hana Staňková
Vydavateľstvo
Czechdesign.cz, 2016