Broken Nature – XXII Triennale di Milano

Paola Antonelli
Ala Tannir
Vydavateľstvo
La Triennale di Milano, 2019

Broken Nature: XXII Trienále di Milano, je názov výstavy ktorá sa koná od 1. marca do 1. septembra 2019. Kurátorkou výstavy je Paola Antonelli ( kurátorka architektúry a dizajnu a riaditeľka výskumu a vývoja v The Museum of Modern Art in New York v New Yorku (Múzeum moderného umenia). XXII Trienále skúma vzťah medzi človekom a prírodou, ktorý je v súčasnosti hlboko ohrozený. Ako vysvetlila Paola Antonelli, Broken Nature vyzýva, aby sme sa zamysleli nad opatreniami, ktoré by sme mali prijať, aby sme znovu vytvorili prerušené spojenie medzi človekom a prírodou . Tematická výstava zahŕňa výber z približne 100 architektonických, umeleckých a dizajnérskych projektov z posledných 30 rokov .