Ateliér veškerého sochařství – ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze – the studio of Kurt Gebauer at the Academy of Arts, Architecture & Design, Prague

Pavla Beranová
Iva Junková
Kurt Gebauer
Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2010

Fotografická publikácia približuje desať rokov (1998-2008) tvorby sochárskeho ateliéru Vysokej školy umeleckopriemyslovej v Prahe, ktorý vedie od roku 1990 prof. Kurt Gebauer.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Kurt Gebauer