Architektura knihoven

Ladislav Kurka
Vydavateľstvo
Skip, 2011

Publikácia je určená knihovníkom, architektom, projektantom i študujúcim týchto odborov, ale aj zriaďovateľom a prevádzkovateľom knižníc. Predstavuje základný súhrn poznatkov, ktorý je potrebný na prípravu a realizáciu výstavby knižníc.