An introduction to Information Design

Kathryn Coates
Andy Ellison
Vydavateľstvo
Laurence King, 2014

Informačný dizajn je vizualizácia informácií prostredníctvom grafického dizajnu. Táto neoceniteľná príručka poskytuje kreatívny, informačný a praktický úvod do všeobecných zásad informačného dizajnu.