Aleš Najbrt – 25. ledna – 3. března 1996 Národní technické muzeum

Aleš Najbrt
Vydavateľstvo
Národní technické muzeum, 1996
Viac o dizajnéroch v publikácii
Aleš Najbrt