Aesthetics of Popular Culture

Jozef Kovalčik
Max Ryynänen
Vydavateľstvo
Academy of Fine Arts and Design, 2014

Eseje o populárnej kultúre a/alebo o estetike populárnej kultúry slúžia ako platforma pre rozbor kultúrnych, etických či politických otázok. Prostredníctvom filozofickej reflexie populárnej kultúry autori ďalej otvárajú témy z oblasti práva, detskej literatúry, každodennej estetiky, vysokej kultúry, internetu či materiálnej kultúry.