8. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva

Pavol Michalides
Viktor Holešťák-Holubár
Vydavateľstvo
[s. n.], [1976]
Viac o dizajnéroch v publikácii
Dagmar Rosůlková
Pavel Uhrík
Miloš Balgavý
Ľubomír Artz
Ľubomír Blecha
Josef Tomečko
Eva Trizuljaková
Milan Dobeš
Jarmila Čihánková
Viera Líčeníková-Škrabalová
Katarína Šujanová
Mária Rudavská
Peter Mišík
Juraj Petřivý
Tibor Herchl
Jarolím Vavro
Ján Ondrejovič