6. celoslovenská výstava užitého umenia a priemyselného výtvarníctva

Viktor Holešťák-Holubár
Vydavateľstvo
Zväz slovenských výtvarných umelcov, [1968]