26. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2014 – grafický design, vzdělávání a školy / graphic design, education and schools – 19.6. – 26.10.2014

Johannes Breyer
Vydavateľstvo
Moravská galerie, 2014

súbežný anglický text

Viac o dizajnéroch v publikácii
Rostislav Vaněk