20. století české architektury

Radomíra Sedláková
Vydavateľstvo
Titanic, 2006

Kniha je kompletnou prehliadkou moderných slohových období, štýlov, smerov a tendencií, ich vrcholných stavieb a všetkých významných českých tvorcov. Preberá storočie rok po roku (1901-2000) a predstavuje vždy jednu typickú stavbu v kontexte udalostí v českej i medzinár. politike, vede, technike a umení.