100 Ways to Create a Great Ad

Tim Collins
Vydavateľstvo
Laurence King, 2014

Publikácia prináša prístupný úvod do kreatívnych reklamných techník. Predstavuje kľúčové metódy vymýšľania reklamy pre: televíziu, rádio, tlač. Proces vytvorenia reklamy môže byť rozdelený do troch krokov: plánovanie, vytvorenie koncepcie,výroba. Táto kniha poskytuje jasné usmernenie k vytvoreniu konceptu, vrátane metód, ktoré možno použiť pre rôzne médiá a ponúka rozsiahle ukážky z medzinárodných kampaní .