Základné kamene obchodného modelu kreatívcov – Duševné vlastníctvo

Vzdelávanie
9. februára 2022

„Ako si chrániť duševné vlastníctvo?“ je prvá séria online podujatí s názvom Základné kamene obchodného modelu kreatívcov vysvetľujúcich podstatu správne fungujúceho obchodného modelu podnikateľa – kreatívca, ktorú organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.  Zoznámte sa nie len s teóriou, ale aj s praktickými príkladmi fungujúcich obchodných modelov, v ktorých správne ošetrené práva duševného vlastníctva tvoria jeden z ich najpodstatnejších základných kameňov.

Termín: streda 09.02.2022, 14:00 – 17:00

Podujatie sa realizuje cez online platformu WEBEX a je bezplatné.

Zaregistrovať sa môžete cez formulár na https://vytvor.me/podujatia do 21.1.2022, 12:00 hod., resp. do naplnenia kapacity online podujatia.

online