Základné kamene obchodného modelu kreatívcov – Duševné vlastníctvo

Vzdelávanie
29. marca 2022

„Ako si chrániť duševné vlastníctvo?“ je prvá séria online podujatí s názvom Základné kamene obchodného modelu kreatívcov vysvetľujúcich podstatu správne fungujúceho obchodného modelu podnikateľa – kreatívca, ktorú organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zoznámte sa nie len s teóriou, ale aj s praktickými príkladmi fungujúcich obchodných modelov, v ktorých správne ošetrené práva duševného vlastníctva tvoria jeden z ich najpodstatnejších základných kameňov.

1. termín: streda 09.02.2022, 14:00 – 17:00 – OBSADENÝ
2. termín: utorok 22.02.2022, 14:00 – 17:00 – OBSADENÝ
3. termín: utorok 22.03.2022, 14:00 – 17:00 – OBSADENÝ
4. termín: utorok 29.03.2022, 14:00 – 17:00 – VOĽNÝ

Podujatie sa realizuje cez online platformu WEBEX a je bezplatné.

Zaregistrovať na 4. termín sa môžete cez formulár na https://vytvor.me/podujatia.

online