Základné kamene obchodného modelu kreatívcov – Duševné vlastníctvo

Vzdelávanie
21. júna 2022

Okrem základnej teórie tvorby a aktualizácií obchodných modelov kreatívcov podnikateľov sa spolu so SIEA podrobnejšie zameriate aj na jeden konkrétny aspekt správneho fungovania obchodného modelu ako celku – tému ochrany práv k duševnému vlastníctvu – jeden z rozhodujúcich, kľúčových zdrojov na strane kreatívca podnikateľa. Tému aktuálne obohatili aj o zmeny v novom autorskom zákone.

Termín: 21. júna 2022 (od 14:00)

Registrácia bude spustená od 9. 6. 2022 na www.vytvor.me/podujatia. Podujatie sa organizuje cez online platformu WEBEX v trvaní cca 3 hodiny a je bezplatné.

Viac informácií nájdete v elektronickej pozvánke.

online