Základné kamene obchodného modelu kreatívcov – Duševné vlastníctvo

Vzdelávanie
26. apríla 2022

„Ako si chrániť duševné vlastníctvo?“ je prvá séria online podujatí s názvom Základné kamene obchodného modelu kreatívcov vysvetľujúcich podstatu správne fungujúceho obchodného modelu podnikateľa – kreatívca, ktorú organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zoznámte sa nie len s teóriou, ale aj s praktickými príkladmi fungujúcich obchodných modelov, v ktorých správne ošetrené práva duševného vlastníctva tvoria jeden z ich najpodstatnejších základných kameňov.

Hlavným lektorom je JUDr. Zuzana Adamová, PhD., ktorá pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co., a je tiež riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Trnavskej univerzite.

Téma je obohatená aj o aktuálne zmeny v novom autorskom zákone. Neváhajte a zaregistrujte sa!

Termín: utorok 26. apríl od 14:00 hod.

Podujatie sa realizuje cez online platformu WEBEX a je bezplatné.
Zaregistrovať na 4. termín sa môžete cez formulár na https://vytvor.me/podujatia.

online