Základné kamene obchodného modelu kreatívcov – časť: Duševné vlastníctvo

Vzdelávanie
13. decembra 2021 – 14. decembra 2021

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (NP PRKP) vás pozývajú na prvú sériu online podujatí pod názvom Základné kamene obchodného modelu kreatívcov – časť: Duševné vlastníctvo. 

Online podujatie bude venované ekonomickej teórií obchodných modelov na tému Duševné vlastníctvo a uvedie aj praktické príklady fungujúcich obchodných modelov, ktoré majú potenciál vytvoriť podmienky pre efektívne možnosti ochrany duševnej činnosti podnikateľov z kreatívneho priemyslu.

Termíny:
13.12.2021 od 15:00 h. v trvaní cca 2 hodiny.
14.12.2021 od 15:00 h. v trvaní cca 2 hodiny.

Podujatie sa realizuje cez online platformu WEBEX a je bezplatné.

Ak máte záujem sa podujatia zúčastniť ako SZČO, umelec v slobodnom povolaní, alebo ako zástupca spoločnosti, prípadne máte ambíciu nominovať iného zástupcu  spoločnosti, je potrebné vyplniť registračný formulár – Podujatia | Vytvor.me

Registrácia bude uzatvorená v pondelok 6.12.2021 o 12:00 h. resp. po naplnení kapacity online podujatia. Po registrácií a overení oprávnenosti Vám na email odošleme Žiadosť. Podmienkou účasti na podujatí je vyplnenie a dodanie podpísaného scanu Žiadosti a Príloh/y do piatku 10.12.2021 do 12:00 h.

Organizátori si vyhradzujú právo zabezpečiť účasť na online podujatí prvým 15tim účastníkom (podnikateľským subjektom podnikajúcim v 1 alebo vo viacerých odvetviach kreatívneho priemysluarchitektúradizajnreklama a marketing a IKT – počítačové programovanie), ktorí sa prihlásia na online podujatie v termíne a zároveň splnia všetky podmienky účasti. Organizátor si vyhradzuje právo online podujatie zrušiť bez udania dôvodu a bez náhrady.

online