Diskurz dizajnu

Diskusia
8. decembra 2021

Online diskusia na tému Národná cena za dizajn. Cieľom stretnutia bude zhodnotiť zmeny v súťaži za posledné dva roky, zadefinovať budúcnosť tohto projektu, pomenovať, ako čo najkvalitnejšie prezentovať verejnosti sk dizajn. Diskutovať budú kurátori NCD20 a NCD21, Boris Meluš a Sylvia Jokelová, riaditeľ SCD Maroš Schmidt a tohtoroční architekti výstavy NCD21 Marián Laššák a Marcel Benčík. V publiku budú zástupcovia odborníkov z oblasti dizajnu. Diskusiou bude sprevádzať Martin Staňo.

Podujatie je organizované v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ITMS2014+: 313000J874.

Verejnosť sa do diskusie môže zapojiť prostredníctvom sociálnych sietí:
Facebook NCD
Facebook SCD

Diskusia sa koná: 8. 12. 2021 o 19:00.

Záznam z diskusie nájdete na FB SCD.

online