Kruhy na vode 2022

Súťaž
10. decembra 2021 – 30. júna 2022

Súťaž dizajnu orientovaného na remeslo. Kruhy na vode iniciuje a podporuje vznik nových dizajnérskych produktov inšpirovaných tradičným remeslom. Rozvíja tak dialóg o tradičných hodnotách, ich uchovávaní a podobe v súčasnom remesle, úžitkovom umení a dizajne.

Predmetom súťaže je vytvorenie diel úžitkového umenia, dizajnu alebo umeleckého remesla realizovaných v konečných materiáloch. Prihlásené práce voľne interpretujúce tradičné ľudové umenie a súčasne rešpektujúce nároky súčasného dizajnu môžu byť z dreva, kovu, prírodných textílií, keramiky, skla, prírodných pletív, rohoviny, kože, prípadne iných materiálov.

Súťažné podmienky a viac informácií nájdete na stránke www.uluv.sk.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Obchodná 64, 813 11 Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok - piatok 12:00 - 18:00

Skip to content