Mautner – Bavlnárske závody V. I. Lenina Ružomberok

V oblasti Ružomberok-Rybárpole začala výstavba závodu podnikateľskej rodiny Mautnerovcov v rokoch 1893 – 1895. O rok neskôr bola spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri s oprávnením na továrenskú pradiarsku, tkáčsku a farbiarsku činnosť. V roku 1910 sa s počtom zamestnancov 2 469 závod stal najväčším bavlnárskym podnikom v rakúsko-uhorskej monarchii. V roku 1920 sa do správnej rady Mautnerových textilných závodov dostali predstavitelia Živnobanky, ktorí získali v podniku kapitálovú prevahu a postupne Mautnerovu rodinu vytlačili.

Po skončení druhej svetovej vojny bola na podnik uvalená národná správa a 1. januára 1946 prišlo znárodnenie. Bol vytvorený národný podnik Slovenské bavlnárske závody, od roku 1949 niesol nové meno – Bavlnárske závody V. I. Lenina. Návrhársky ateliér vznikol v roku 1958, dovtedy sa produkovali najmä jednofarebné zrebné tkaniny, niektoré potlače sa realizovali v spolupráci s Textilnou tvorbou. V roku 1958 do novovzniknutého ateliéru podniku nastúpila Ludmila Smýkalová, ktorá sa stala vedúcou návrhárskeho oddelenia. Vedúca dizajnérka navštevovala nielen veľtrhy v rámci Československa, ale i na západe – vo Frankfurte nad Mohanom, Kolíne nad Rýnom či Paríži.

Spôsob výroby a používaný materiál sa v priebehu rokov menil. V prvých rokoch sa používala najmä strojová valcová tlač, neskôr filmtlač a napokon aj sublimačná tlač. Textilný priemysel bol koordinovaný štátom, dovoz egyptskej či ruskej bavlny bol strategicky plánovaný. Textílie zo závodov boli určené nielen do krajín RVHP, ale aj do NSR a do Škandinávie.

V januári 1990 sa zmenil názov podniku na Bavlnárske závody, štátny podnik, Ružomberok a o niekoľko mesiacov bol doplnený obchodným názvom TEXICOM. V roku 1994 bol závod privatizovaný, nasledovalo jeho postupné zadĺženie. Po roku 1997 bola podpísaná zmluva o prevode majetku na novú spoločnosť. Nepomohol ani prevod akcií na nemeckú firmu, plány na rozšírenie výroby zlyhali a dlhy stúpali. Roku 2006 sa firma dostala do konkurzu.

Zuzana Šidlíková