Zameranie
grafický dizajnér, typograf

Typograf a grafik českého pôvodu Jozef Rybák sa pôvodne vyučil za zámočníka a absolvoval dvojročnú obchodnú školu v Písku. Pracoval ako pomocný úradník a neskôr ako tajomník Zväzu československého diela v Bratislave. V roku 1925 začal publikovať umelecké kritiky v Dave, Eláne a iných časopisoch. V rokoch 1928 – 1932 spolupracoval s časopisom Slovenská Grafia a v roku 1929 sa stal tajomníkom Zväzu československého diela v Bratislave. V roku 1933 presídlil do Prahy a pôsobil ako novinár v komunistických časopisoch. Po roku 1945 opustil svoje predvojnové pozície modernistu a začal šíriť socialistický realizmus v teórii a praxi. Za socializmu obhajoval dogmatické komunistické pozície a po roku 1968 sa stal normalizačným funkcionárom Zväzu spisovateľov. Zomrel v roku 1992 v Prahe.

Počas svojho bratislavského obdobia publikoval v pražskej Typografii a Slovenskej Grafii niekoľko článkov, ktoré mali pre slovenskú typografiu veľký význam. Ako grafik upravil niekoľko kníh a vytvoril pozoruhodné puristické knižné obálky v duchu novej typografie. Patril k prvým, ktorí na Slovensku uplatňovali na knižných obálkach „typofoto“, t. j. kombináciu fotomontáže s písmom. Upravoval po Fullovi časopis Slovenská Grafia a podieľal sa na začiatku tridsiatych rokov na úprave Davu.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Fotografia: výskum Ľubomíra Longauera do publikácie Vyzliekanie z kroja – úžitková grafika po roku 1918 (Slovart, VŠVU, Bratislava, 2013), z publikácie Co o sobě říkám nejsem jen já (Československý spisovatel, Praha, 1982)

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela