Jiří Petřivý

Zameranie
priemyselný dizajnér

V roku 1950 sa presťahoval z Čiech na Slovensko, kde začal pracovať v národnom podniku Tatra nábytok Pravenec, závod Martin. Jeho ďalším profesijným pôsobiskom bol Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu v Bratislave, kde ako vývojový pracovník zotrval až do roku 1985. Spolu s ďalším českým návrhárom Františkom Jirákom patria k najvýznamnejším tvorcom priemyselne vyrábaného nábytku na Slovensku. Petřivý sa počas svojho pôsobenia v Tatra nábytok Pravenec venoval okrem iného aj detskému nábytku, ktorý prezentoval na Výstave súčasného bývania v Bratislave v roku 1953. Je autorom nábytkového vybavenia tried základných a stredných škôl – žiackych lavíc, stoličiek a učiteľských katedier, ktoré vyrábal Nový domov, n. p. Navrhoval predovšetkým sedací nábytok, ale písal aj recenzie, odborné štúdie a populárno-náučné články. S Rudolfom Čavojským sú spoluautormi publikácií – Ako moderne bývať (1965), Sprav si to v byte sám (1969), Chaty a ich zriaďovanie (1972), Človek a byt (1977), Bývanie (1983).

Zuzana Chlebová

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela
Skip to content