Emil Makovický

Zameranie
grafik, ilustrátor

Emil Makovický študoval v rokoch 1931 – 1939 na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe, potom pôsobil ako učiteľ kreslenia v Liptovskom Sv. Mikuláši a v Kežmarku (1939-1942). Medzi rokmi 1942 a 1952 bol ilustrátorom a knižným grafikom v Matici slovenskej v Martine. Počas tohto obdobia ilustroval a upravoval populárny detský časopis Slniečko. V roku 1957 presídlil do Banskej Bystrice, kde žil až do svojej smrti v roku 1986 ako umelec v slobodnom povolaní. Do roku 1965 ilustroval okolo 30 kníh, navrhoval aj obálky a edičné riešenia a popri tom sa venoval aj maľbe. Získal niekoľko ocenení za ilustráciu a v roku 1968 aj vyznamenanie Za vynikajúcu prácu. Emil Makovický spolupracoval najmä s typografom Dušanom Šulcom, sám však rád na knižné obálky písmo kreslil. V Matici slovenskej mu v roku 1947 vyšlo jeho autorské leporelo ABC, podľa našej mienky jeho vrcholné zabudnuté dielo a jedinečný kus na poli slovenskej typografie.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Skip to content