Dušan Šulc

Zameranie
typograf

Dušan Šulc patril medzi najvýznamnejších slovenských typografov. V rokoch 1926 – 1930 sa učil za tlačiara v Novej kníhtlačiarni, ktorej spolumajiteľom bol jeho otec. V rokoch 1932 a 1933 navštevoval kurzy Metoda Kalába a Karla Dyrinka v Prahe. Od roku 1930 publikoval v odborných časopisoch Typografia, Slovenský typograf, Slovensko, Slovenská národná knižnica a od roku 1940 sa intenzívnejšie venoval knižnej grafike. Do roku 1943 pracoval v Novej kníhtlačiarni v Martine (od 1943 Neografia Martin). V šesťdesiatych rokoch pracoval vo vydavateľstve Tatran a do roku 1972 externe učil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Za svoje pôsobenie upravil stovky kníh. Spolupracoval s ilustrátormi Emilom Makovickým, Martinom Benkom a najmä Vincentom Hložníkom. V roku 1972 vyšla jeho kniha Tvar knihy: o niektorých aktuálnych otázkach knižnej konštrukcie a v roku 1983 Typizácia typografie a modulor. Svoje knihy vystavoval na celoslovenských a medzinárodných výstavách knižného dizajnu a na reprezentačných výstavách slovenskej knihy. Dbal na kvalitnú sadzbu. Jeho triezve, umiernené úpravy vhodne dopĺňali výrazný Hložníkov ilustračný rukopis.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.