Zameranie
grafik, typograf

Známy slovenský konceptuálny umelec, ilustrátor a dizajnér Dezider Tóth študoval v rokoch 1962 – 1966 na Strednej škole umeleckého priemyslu u profesora Rudolfa Filu a v rokoch 1966 – 1972 na Vysokej škole výtvarných umení u profesorov Čemického a Matejku. Do roku 1991 pôsobil v slobodnom povolaní a počas celého obdobia normalizácie bol aktívnym účastníkom alternatívnej výtvarnej scény (v roku 1977 sa o neho začala zaujímať ŠTB a znepríjemňovala mu život). Od roku 1991 učí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Dňa 6. mája 1997 vydal čestné prehlásenie, že sa stáva monogramistom a bude signovať svoje diela monogramom T. D.. Monogramista T. D. sa stal jednou z najvýraznejších postáv slovenského konceptuálneho umenia. V roku 2002 sa stal sa profesorom a v roku 2010 mu bola udelená cena Dominika Tatarku za jeho monografiu. Neoddeliteľnú súčasť jeho voľnej tvorby tvorí práca s písmom. Okrem nej sa venoval úžitkovej grafike, ilustroval a upravil vyše sedemdesiat kníh a omaľovánok pre deti. Navrhol plagáty, ilustroval divadelné bulletiny, pozvánky a inú drobnú grafiku. Svoju prácu vystavoval na desiatkach samostatných a na veľkom množstve kolektívnych výstav. Za typografiu získal aj ocenenia v súťaži najkrajšia kniha roka. Dezider Tóth a.k.a. Monogramista T. D. je jedným z najdôležitejších slovenských typografov prelomu tisícročí.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Fotografia: Digitálna Bibiana