Alojz Riškovič

Zameranie
grafický dizajnér

Alojz Riškovič patrí k menej známym a menej prebádaným slovenským výtvarníkom a dizajnérom. Vie sa o ňom, že študoval architektúru v Prahe a že v roku 1964 získal Grand Prix na I. Bienále úžitkovej grafiky v Brne. Okolo roku 1965 emigroval a jeho stopa sa stráca. Venoval sa úžitkovej grafike, výstavníctvu a voľnej tvorbe. Realizoval veľké výstavné československé expozície na veľtrhoch v Brne (1960), v Paríži (1961) či Tripolise (1962). Navrhoval aj značky, plagáty, pracoval pre slovenské vydavateľstvách (typografia edície Stopy v Mladých letách). Vystavoval na kolektívnych výstavách slovenského umenia doma i v zahraničí. Riškovič získal uznanie najmä za typografické plagáty pre Slovenskú národnú galériu. Zaujmú výraznou typografiou, ktorou charakterizoval obsah.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.