Objednanie časopisu Designum

Doručenie na Slovensko a do krajín EÚ zadarmo! Novembrová akcia platí pre doručenie na Slovensko a do krajín EÚ od 1.11. do 30.11. 2021 (platba musí byť uhradená do 30.11. 2021).
Ak ste si túto možnosť zvolili, prosím špecifikujte.
Pri predplatnom je to doručovacia adresa pre všetky čísla.