Klub dizajnu

Aj Slovenské centrum dizajnu podcastuje!

Prostredníctvom série rozhovorov vám predstavíme ľudí zaoberajúcich sa dizajnom a osobnosti, ktoré či už priamo alebo nepriamo súvisia s Galériou dizajnu Satelit.

Tretia séria

Druhá séria

Prvá séria

Skip to content