Space Raiders

Dušan Kertés
Vydavateľ / distribútor:
SPŠE Košice
Platforma:
PMD 85
Dátum vydania:
1986