La Dame de Monsoreau

Radovan Garabík
Ivan Komarony

Štúdio:
IKO, RGSoft
Platforma:
ZX Spectrum 128K, ZX Spectrum 48K
Formát média:
Kazeta
Dátum vydania:
1987
Cena v dobe vydania:
homebrew freeware